Digital strategi – Ta de riktige valgene for å lykkes

Vi har nå kommet til siste modul av kurset digital markedsføring, og befinner oss i modul 4 som handler om digital markedsføring/varehandel med fokus på bærekraftig og digital. Modulen blir holdt av Anders M. Mamen som foreleser, av og til får vi besøk av gjesteforelesere. Dette blogginnlegget er skrevet sammen med min medstudent Victoria/Nhu Ha og er en del av eksamensoppgaven vi holder på med i denne perioden.

Hvorfor legge en strategi?

Når du setter deg et mål må du velge en vei for å komme til målet. Vi kan derfor sammenligne  strategi som en veileder for bedriften, som viser hvilken vei og tiltakene bedriften må gjøre for å komme til målet som er satt. Uten en veileder er det svært vanskelig å vite hvordan du skal gå frem og hvordan du skal nå målene dine. Vi skal med dette innlegget gå dypere inn på digital strategi og reflektere over hvorfor strategi er viktig fra start til slutt samt nevne prosessene som kommer under dette. Ved å han en god strategi kan du nå målene på en enklere og mer effektiv måte enn uten en strategi.

Veien til målet

Når du skal legge en strategi for din bedrift er det viktig å vite hva du ønsker og oppnå for så og begynne å legge en plan for hvordan du skal oppnå det. Du må se og finne ut hvor du er og vil være og deretter planlegge veien for å komme dit. Det å ha en god strategi er avgjørende, for å komme til målet ditt. Dersom du ikke har en god strategi kan det føre til at du må gå mange omveier for å komme til målet, noe du ikke ønsker. Å ha en dårlig strategi kan bli svært tidkrevende og i noen tilfeller kostbart. Det kan også føre til at du ikke når målet du har satt deg.

Det er viktig å se helheten og det store bildet, se på hvor en er, hvor en skal og hvordan en skal komme dit. Før du starter er det mange veier du kan gå, mange muligheter du kan velge.  Det gjør det derfor viktig å kunne holde fokus og velge den veien som er best for en selv og for bedriften. Et eksempel kan være bookingsystemet på hotell, er det noen systemer som er enklere å lære og bruke. Eller er det noen endringer som kan gjøres? Er systemet som brukes nå komplisert? Hvilket system er best å bruke på lang sikt? Hvilke fordeler og ulemper kommer av å bytte system og lønner det seg egentlig? Det er viktig at du ser på flere muligheter før du foretar et valg for å kunne klare og oppnå best mulig resultat.

 Etter at strategien er fastsatt er det på tide å finne ut hvilke aktiviteter du kan gjøre for og få forsterket strategien og hjelpe deg med å nå målet.

Digital strategi vs. Tradisjonell strategi

Når du skal sette opp en strategi kan du se at det er mange likheter mellom digital strategi og tradisjonell strategi, disse går mye inn i hverandre. I digital strategi er alle de digitale hjelpemidlene hovedforskjellen. Når en jobber med digital strategi har du mange flere hjelpemidler som du kan benytte deg av og hjelpe deg til å komme til målet. Du kan da kommunisere via sosiale medier som gir deg en mulighet til å kommunisere tettere med kunder, samle inn informasjon på flere steder og målrette ditt budskap til de bestemte segmentene. Når vi sammenligner tradisjonell strategi med digital strategi ser vi at i tradisjonell strategi er det vanskeligere å kommunisere med kunder og markedsføre seg på flere områder og måter. Markedsføringen er ikke like effektive og når ikke helt ut til like mange personer som en kanskje ønsker.

Om en tar i bruk digitale strategier har en også muligheten til å samle inn verdifull data som kan brukes til å utforme strategien på en annerledes og mer effektiv måte enn personen kunne ha gjort uten de digitale verktøyene. Digitale strategier og bruk av digitale verktøy kan også hjelpe med vekst i bedriften.

Strategiutforming

Når det kommer til utformingen av strategi er det viktig å huske at det er utallige mange ulike strategier som finnes. Vi fikk presentert 11 forskjellige strategier under forelesningen, men for å avgrense blogginnlegget har vi valgt å vise noen eksempler.

Til å begynne med er det viktig å se på prosessen med å legge en strategi. Denne prosessen er tredelt og enkel å forholde seg til.

  1. Strategiprosessen 
  2. Strategiens innhold
  3. Strategisk kontekst

Første steget er å sette opp strategiprosessen og se på hva strategien skal omhandle, hvordan du skal gjøre ulike ting for å komme til målet og hvem som skal gjøre hva og når ulike prosesser skal implementeres.

Deretter må du se på strategiens innhold. Dette betyr å se på hvordan ting er nå, hvor du skal komme og hva som må gjøres for å komme fra der du er til der du vil være. Du må se på de ulike nivåene i prosessen og for bedriftens strategi.

Til slutt er det strategisk kontekst. Her ser du på rammeverket for strategien din. I dette steget inngår det hvilke omgivelser det skal gjøres i og i hvilken bedrift. Vi kan si at dette er avgjørende for hvordan strategien avgjøres og hvordan den implementeres i bedriften.

Strategiprosessen kan altså deles opp i seks prosesser. Disse prosessene inneholder formål, ekstern- og intern analyser, valg av strategi basert på alternativer, implementering og kontroll.

Skjermdump fra eStudie 

Ulike strategier- Why? Konkurransestrategi? Blue Ocean Strategy.

Som nevnt tidligere er det «et hav» av strategier som finnes og anvendes. Du må prøve å finne den rette strategien for deg og ditt mål og jobbe ut i fra hvordan du ønsker å komme deg til målet ditt.

Strategi som formål er én måte å gå fram på. Denne strategien er da tredelt i forhold til hvor du er, hvor du skal og hvilke verdier du har, hvem er du og hva står du for. Du kan da se på hvordan fremtidsbildet ditt ser ut og jobbe med strategien din basert på dette.

Simon Sinek har en versjon av denne strategien som forklarer at du må starte med hvorfor (Start With Why).

En annen strategi kan være konkurransestrategi. Her er fokuset på å velge den riktige bransjen (basert på konkurransestrategi med Michael Porter). Her går du inn på at strategien for din bedrift er bare din, den er unik for din bedrift og er mer eller mindre umulig å kopiere. Her legger du da opp strategien basert på dine forutsetninger og hvor du ønsker å nå. Det gjør det derfor umulig å kopiere strategien på grunn av at alle bedrifter er ulike på hver sin måte samt har ulike forutsetninger. To bedrifter har kanskje samme mål, men veien til målet vil være forskjellige basert på ulike momenter i bedriften.

Skjermdump fra eStudie

Til slutt kan vi nevne Blue Ocean Strategy. Denne strategien baserer seg på de forskjellige markedene. Markedene som blir ansett som tøffe blir signalisert som rødt hav, og beskrivelsen er at det ikke er mulig å komme noen vei uten en kamp. Blue Ocean handler om å finne markeder der konkurransen ikke er like tøff og du ikke har konkurrenter som kommer fra alle retninger. Her er det mulig å gjøre noe eget for å skille seg fra konkurrentene og kan gi egne muligheter for å fremme bedriften din. Igjen, vil dette føre til og gjøre bedriften «unik». Noe du kan gjøre her er å ha noe som er ditt (enten produkter eller tjenester) som er spesielle og ikke kan kopieres på en enkel måte. Du kan se på hvordan din bedrift jobber med produktene og tjenestene ut til kundene, se på hva som er kostbart og finne ut hva som gjør kundene ufornøyd med produktet eller tjenesten. Om du da finner feilen og justerer og tar bort feilen, kan du deretter fokusere på det som betyr noe for kundene og jobbe for å forbedre dette. Forskjellen fra det røde havet er det blå havet, her bruker ikke bedrifter/aktørene konkurrentene som sammenligningsgrunnlag. Her må bedriftene skape etterspørsel selv fremfor å komme inn i markeder der det allerede er mye etterspørsel.

Oppsummert: Valg av strategi

Når du skal velge strategi har du flere alternativer og muligheter. Du kan tenke på hvilket grunnlag du ønsker å jobbe med, hvilken retning du ønsker å gå og hvordan du skal gjøre det. Du må se på alternativene og velge hva du skal gå for, basert på hvor du ønsker å ende opp og hvordan veien ser ut til å bli.

Skjermdump fra eStudie

Ved hjelp av modellen over blir det derfor enklere å tenke og sette opp en strategi for enten deg selv eller din bedrift. Først og fremst må en se hvor en er i forhold til hvor en vil, deretter tenke på omgivelsene og hvordan en ønsker å påvirke mottaker og hvordan du eller din bedrift skal trekke til seg mottakere enten gjennom å fange deres oppmerksomhet eller vekke deres behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *